Invalid slider ID or alias.

Home

A doktori kutatómunkám során a digitális gyártástechnológiák és a fogyatékosság kapcsolatát vizsgálom design eszközök segítségével a poszthumanizmus személetrendszerében.

Tervezői gyakorlatom tudományos hátteréül a Posthuman Disability Studies (poszthumán fogyatékosságtudomány) és Rosi Braidotti, Critical Disability Studies (kritikai fogyatékosságtudomány) diszciplínájához kötődő tanulmányai szolgáltak.

A fogyatékosságtudomány kritikai szemléletrendszerének használatával az egyénközpontú normatívákból kilépő design szemléletre és a kapcsolódás tapasztalásának repertoárjára terelődött a figyelmem. Előtérbe került a Victor Papanek által 1971-ben megfogalmazott design manifesztum, aminek az alapja a gondoskodó tervezés. Feladat és lehetőség egyben, ami ma a design előtt áll.

Bemutatom, hogy emberközi viszonyokban a gondoskodó tervezés tranzitív jellegének közvetlen peremfeltétele, hogy a jó design meglátja a saját határait, és inkluzív platformot teremt. Kutatásom tudományos hátterének feltárása mellett disszeminációs jelleggel vizsgálom továbbá az oktatásban és a tervezésben, valamint a tárgykészítésben a digitális technológiák és az ember kapcsolatának poszthumán jellegét.Mome Doktori Iskola

KUTATÁS | OKTATÁS | TERVEZÉS

 

 

Mome Design Intézetében a Tárgyalkotó Tanszéken tanársegédként vezetek kurzusokat BA-MA diákok részére.

 

Design For Care kurzus

Résztvevő oktatók:
Egyetemes tervezés: Veres Bálint
Kutatás Tervezés: Csernátony Fanni, Dezső Renáta

 

Meghívott előadók:
Takár Anita  | Csillagház Kommunikáció, mozgás, művészeti nevelés
Mikola Orsolya  Phd. | Fogyatékossági jogok
Ivicsics Borbála | Tapasztalati munkatárs

 

A kurzusnak a keretében a viszonyulást mindenekelőtt a konkrét felhasználói kör jelöli ki: a Budapest III. kerületében működő Csillagház Általános Iskola halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott gyerekek nevelését és oktatását végzi. A projektben részt vevő egyetemi hallgatók modell értékű integrációja a sérültek világába az intézmények összefogása révén valósult meg.

Digitális Ábrázolás kurzus

A kurzus tematikája, olyan állat maszkok készítése amik az adott forma karaktereket erősítik. A munka menete során a diákok a maszkok kialakításával kísérleteznek, majd a kialakított formát vektorgrafikai eszközökkel szabásmintává alakítják, azt lézervágással prototípus szintjéig elkészítik.

Workshop

A 2017 őszi szemeszter folyamán a tárgyalkotó tanszéken meghirdetett ’Design For Care’ kurzussal egyidőben indítjuk el a két szakaszból álló workshopot. Célunk egy gondolatébresztő, tervezési folyamatot segítő munka, ami a féléves tervezési feladatot támogatja. A kapcsolódó csereprogram során a design kutatás és digital crafting eszközeivel járjuk körbe a fogyatékosság témakörét. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem laborjai (Digital Craft Lab +TransferLab) és a  Bécsi művészeti egyetem ( DEPARTMENT OF WOOD TECHNOLOGY  and ANGEWANDTE ROBOTICS LAB / University of Applied Arts Vienna) helyszínei adnak teret a munkához. A budapesti kurzushét alatt történő gyakorlati munkához a konkrét felhasználói kört és kapcsolódó problémafelvetéseket a II. kerületi Csillagház Álltalános Iskola adja.

 

MOME TransferLab által 2014-ben kezdeményezett MOZGÁSTÉR projekthez kapcsolódva a legkülönfélébb fizikai és/vagy mentális fogyatékossággal élő csoportok társadalmi inklúziójának, illetve a többségi társadalom érzékenyülésének problémáinak designer szemléletű kutatása.

 

MOZGÁSTÉR | Enable Design Túrák 2016

Szervező kollégák: Veres Bálint, Dobi Dóra, Mihály Kamilla
Én részben oktató-előadóként vettem részt a túrákon, mint 3D nyomtatás szakértő. Részben mint doktori hallgató egy tervezési munkába kezdtem bele.

A designtúra alkalmak során meglátogatott helyszínek:
Mozgásjavító intézet
3D nyomtatás műhelyek látogatása és előadások (Varinex, Freedee)
PTE ÁOK MediSkillsLab meglátogatása
Makerspace (Nagykovácsi) workshop Enable megismerése

A 2016 őszi design túra Makerspace látogatáskor, a workshop keretében Szabados Luca részére tervezés megkezdése: munkavégzést (megtámasztás, és rögzítés) segítő 3D nyomtatható moduláris protézis tervezése volt a cél. Makerspace műhelyében megkezdődött a feladat felmérése és a modellezés. A tél folyamán készültek 3D nyomtatott terv vázlatok.

Mihály Kamilla, Dobi Dóra, Veres Bálint, Dezső Renáta

 

A MOME Digital Craft Lab a 21. század információs és technológiai társadalmának kihívásaira reagálva kutatja a digitális és az analóg világ metszéspontjait.

 

MOME Design Intézet Tárgyalkotó tanszék kurzus