Invalid slider ID or alias.

Home

A kutatásom célja, hogy bemutassam a design kultúra integratív diszciplínaként a test és tárgy közötti szintézis vizsgálatában komplex társadalmi dilemmákra reflektálva lehetővé teszi új meglátások feltárását.

’To discover new relationships among signs, things, actions, and thoughts is one indication that design is not merely a technical specialization but a new liberal art’ (Buchanan, 1992).

Kutatásomban a hangsúly a kritikus fogyatékosságtudomány által felvetett stigmatizált identitások összetett társadalmi jelenségének megértésén van. Az egyénközpontú normatívákból kilépő formatervezői eszközök felhasználásával a fogyatékosságtudomány kritikai szemléletrendszerében dolgozva a kapcsolódás tapasztalásának repertoárjára terelődött a figyelmem. Bemutatom, hogy emberközi viszonyokban a gondoskodó tervezés tranzitív jellegének közvetlen peremfeltétele, hogy a jó design meglátja a saját határait, és inkluzív platformot teremt. Tervezői megközelítésből kiindulva a gyakorlati tapasztalatokban felmerülő jelenségek induktív logikai értelmezésén keresztül a grounded therory módszertani eszközrendszerében dolgozom. Munkám tudományos hátteréül a Posthuman disability studies és Rosi Braidotti Critical Disability című tanulmányok szolgáltak. Továbbiakban a kutatásom tudományos hátterének feltárása mellett disszeminációs jelleggel vizsgálom az oktatásban és a tervezésben, valamint a tárgykészítésben a digitális technológiák és az ember kapcsolatának poszthumán jellegét. Előtérbe került a Victor Papanek által 1971-ben megfogalmazott design manifesztum, aminek az alapja a gondoskodó tervezés.


Mome Doktori Iskola

SIXTH DISABILITY STUDIES CONFERENCE

The Institute for Disability and Social Participation (IDaSP), the Disability Studies Doctoral Workshop of ELTE Eötvös Loránd University, Faculty of Special Needs Education and the Disability Studies Section of the Hungarian Sociological Association will hold the Sixth Disability Studies Conference 13 November 2018 under the title
Session 5: Social innovations, Participatory Cooperation 
Chairs: Zsuzsanna Antal (ELTE Faculty of Special Needs Education) – Renáta Dinnyés-Dezső , Drs (Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest)

Keynote:
Orsolya Mikola, dr., PhD (Disability Studies Doctoral Workshop): Do we use Universal Design at Universities?

Péter Várdai, Drs (Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest): Exoskeleton for Mobility Support
Kálmán Tarr, Drs (Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest): Stage of Impossibilities
Anita Soltészné Takár (‘Csillagház’ Primary School and the Unified Special Educational Methodology Institution): Ergonomic Aid Development for Children with Multiple Disabilities
Eszter Papp (Here We Are Group): The Benefits of Cooperation in the Here We Are Group

KUTATÁS | OKTATÁS | TERVEZÉS

 

 

Mome Design Intézetében a Tárgyalkotó Tanszéken tanársegédként vezetek kurzusokat BA-MA diákok részére.

 

Mikroword struktúrák DigitalCraft kurzus

3D nyomtatás technológia és kutatás 2018 BA3

Oktató: Dezső Renáta
Konzulens oktató: Lipócki Ákos

A technológiai ismereteket a hallgatók gyakorlati kutatáson keresztül sajátítják el. A félév során egy-egy kiemelt Mikrostruktúrális formavilághoz kötődő adottsággal való kísérletezés a cél a technológiai ismeretet felhasználó gyakorlati kivitelezés mellett. Minden hallgató kapott területen kutat, és a félév végén elkészült tárgyakkal és a kutatás prezentálásával zárják le a munkát.

Hack For Care workshop

A 2017 őszi szemeszter folyamán a tárgyalkotó tanszéken meghirdetett ’Design For Care’ kurzussal egyidőben indítjuk el a két szakaszból álló workshopot Csernátonyi Fannival. Célunk egy gondolatébresztő, tervezési folyamatot segítő munka, ami a féléves tervezési feladatot támogatja.  A MOME kurzushét alatt történő gyakorlati munkához a konkrét felhasználói kört és kapcsolódó problémafelvetéseket a II. kerületi Csillagház Álltalános Iskola adja.

Design For Care kurzus

Résztvevő oktatók:
Egyetemes tervezés: Veres Bálint
Kutatás Tervezés: Csernátony Fanni, Dezső Renáta

 

Meghívott előadók:
Takár Anita  | Csillagház Kommunikáció, mozgás, művészeti nevelés
Mikola Orsolya  Phd. | Fogyatékossági jogok
Ivicsics Borbála | Tapasztalati munkatárs

 

A kurzusnak a keretében a viszonyulást mindenekelőtt a konkrét felhasználói kör jelöli ki: a Budapest III. kerületében működő Csillagház Általános Iskola halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott gyerekek nevelését és oktatását végzi. A projektben részt vevő egyetemi hallgatók modell értékű integrációja a sérültek világába az intézmények összefogása révén valósult meg.

Digitális Ábrázolás kurzus

A kurzus tematikája, olyan állat maszkok készítése amik az adott forma karaktereket erősítik. A munka menete során a diákok a maszkok kialakításával kísérleteznek, majd a kialakított formát vektorgrafikai eszközökkel szabásmintává alakítják, azt lézervágással prototípus szintjéig elkészítik.

Térkísérlet és formai gyakorlatok

2018 őszén alkalmam volt csatlakozni Mohácsi András DLA, Habil korábban bevezetett kurzusához a MOME Tárgyalkotó Tanszékén.

A tárgyalkotás során a nagyobb téri helyzetekben előforduló tárgyak léptékének megérzése, megítélése fontos feladat. A térértelmezés és a kisebb tárgyak és a tér kapcsolatát elősegítő installációk, kiállítási eszközök tervezéséhez kíván a hallgatóknak segítséget adni.

 

A MOME Digital Craft Lab a 21. század információs és technológiai társadalmának kihívásaira reagálva kutatja a digitális és az analóg világ metszéspontjait.

 

MOME Design Intézet Tárgyalkotó tanszék kurzus

 

MOME TransferLab által 2014-ben kezdeményezett MOZGÁSTÉR projekthez kapcsolódva a legkülönfélébb fizikai és/vagy mentális fogyatékossággal élő csoportok társadalmi inklúziójának, illetve a többségi társadalom érzékenyülésének problémáinak designer szemléletű kutatása.

 

MOZGÁSTÉR | Enable Design Túrák 2016

Szervező kollégák: Veres Bálint, Dobi Dóra, Mihály Kamilla
Én részben oktató-előadóként vettem részt a túrákon, mint 3D nyomtatás szakértő. Részben mint doktori hallgató egy tervezési munkába kezdtem bele.

A designtúra alkalmak során meglátogatott helyszínek:
Mozgásjavító intézet
3D nyomtatás műhelyek látogatása és előadások (Varinex, Freedee)
PTE ÁOK MediSkillsLab meglátogatása
Makerspace (Nagykovácsi) workshop Enable megismerése

A 2016 őszi design túra Makerspace látogatáskor, a workshop keretében Szabados Luca részére tervezés megkezdése: munkavégzést (megtámasztás, és rögzítés) segítő 3D nyomtatható moduláris protézis tervezése volt a cél. Makerspace műhelyében megkezdődött a feladat felmérése és a modellezés. A tél folyamán készültek 3D nyomtatott terv vázlatok.

Mihály Kamilla, Dobi Dóra, Veres Bálint, Dezső Renáta