Invalid slider ID or alias.

Home

A kutatásom célja, hogy bemutassam a design kultúra integratív diszciplínaként a test és tárgy közötti szintézis vizsgálatában komplex társadalmi dilemmákra reflektálva lehetővé teszi új meglátások feltárását.

’To discover new relationships among signs, things, actions, and thoughts is one indication that design is not merely a technical specialization but a new liberal art’ (Buchanan, 1992).

Kutatásomban a hangsúly a kritikus fogyatékosságtudomány által felvetett stigmatizált identitások összetett társadalmi jelenségének megértésén van. Az egyénközpontú normatívákból kilépő formatervezői eszközök felhasználásával a fogyatékosságtudomány kritikai szemléletrendszerében dolgozva a kapcsolódás tapasztalásának repertoárjára terelődött a figyelmem. Bemutatom, hogy emberközi viszonyokban a gondoskodó tervezés tranzitív jellegének közvetlen peremfeltétele, hogy a jó design meglátja a saját határait, és inkluzív platformot teremt. Tervezői megközelítésből kiindulva a gyakorlati tapasztalatokban felmerülő jelenségek induktív logikai értelmezésén keresztül a grounded therory módszertani eszközrendszerében dolgozom. Munkám tudományos hátteréül a Posthuman disability studies és Rosi Braidotti Critical Disability című tanulmányok szolgáltak. Továbbiakban a kutatásom tudományos hátterének feltárása mellett disszeminációs jelleggel vizsgálom az oktatásban és a tervezésben, valamint a tárgykészítésben a digitális technológiák és az ember kapcsolatának poszthumán jellegét. Előtérbe került a Victor Papanek által 1971-ben megfogalmazott design manifesztum, aminek az alapja a gondoskodó tervezés.


Mome Doktori Iskola

11–12 March 2019

Fifteenth International Conference on Technology, Knowledge & Society / Special Focus: The Social Impact of AI: Policies and New Governance Models for Social Change/ CosmoCaixa Barcelona Barcelona, Spain

1-3 March 2019

Thirteenth International Conference on Design Principles & Practices / Special Focus: Design + Context / St. Petersburg University, Mikhailovskaya Dacha Campus

KUTATÁS | OKTATÁS | TERVEZÉS

 

 

Mome Design Intézetében a Tárgyalkotó Tanszéken tanársegédként vezetek kurzusokat BA-MA diákok részére.

 

Mikroword struktúrák DigitalCraft kurzus

3D nyomtatás technológia és kutatás 2018 BA3

Oktató: Dezső Renáta
Konzulens oktató: Lipócki Ákos

A technológiai ismereteket a hallgatók gyakorlati kutatáson keresztül sajátítják el. A félév során egy-egy kiemelt Mikrostruktúrális formavilághoz kötődő adottsággal való kísérletezés a cél a technológiai ismeretet felhasználó gyakorlati kivitelezés mellett. Minden hallgató kapott területen kutat, és a félév végén elkészült tárgyakkal és a kutatás prezentálásával zárják le a munkát.

Hack For Care workshop

A 2017 őszi szemeszter folyamán a tárgyalkotó tanszéken meghirdetett ’Design For Care’ kurzussal egyidőben indítjuk el a két szakaszból álló workshopot Csernátonyi Fannival. Célunk egy gondolatébresztő, tervezési folyamatot segítő munka, ami a féléves tervezési feladatot támogatja.  A MOME kurzushét alatt történő gyakorlati munkához a konkrét felhasználói kört és kapcsolódó problémafelvetéseket a II. kerületi Csillagház Álltalános Iskola adja.

Design For Care kurzus

Résztvevő oktatók:
Egyetemes tervezés: Veres Bálint
Kutatás Tervezés: Csernátony Fanni, Dezső Renáta

 

Meghívott előadók:
Takár Anita  | Csillagház Kommunikáció, mozgás, művészeti nevelés
Mikola Orsolya  Phd. | Fogyatékossági jogok
Ivicsics Borbála | Tapasztalati munkatárs

 

A kurzusnak a keretében a viszonyulást mindenekelőtt a konkrét felhasználói kör jelöli ki: a Budapest III. kerületében működő Csillagház Általános Iskola halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott gyerekek nevelését és oktatását végzi. A projektben részt vevő egyetemi hallgatók modell értékű integrációja a sérültek világába az intézmények összefogása révén valósult meg.

Digitális Ábrázolás kurzus

A kurzus tematikája, olyan állat maszkok készítése amik az adott forma karaktereket erősítik. A munka menete során a diákok a maszkok kialakításával kísérleteznek, majd a kialakított formát vektorgrafikai eszközökkel szabásmintává alakítják, azt lézervágással prototípus szintjéig elkészítik.

Térkísérlet és formai gyakorlatok

2018 őszén alkalmam volt csatlakozni Mohácsi András DLA, Habil korábban bevezetett kurzusához a MOME Tárgyalkotó Tanszékén.

A tárgyalkotás során a nagyobb téri helyzetekben előforduló tárgyak léptékének megérzése, megítélése fontos feladat. A térértelmezés és a kisebb tárgyak és a tér kapcsolatát elősegítő installációk, kiállítási eszközök tervezéséhez kíván a hallgatóknak segítséget adni.

 

A MOME Digital Craft Lab a 21. század információs és technológiai társadalmának kihívásaira reagálva kutatja a digitális és az analóg világ metszéspontjait.

 

Exhibition: >> Wearable Technologies << >> Be STEAM! <<

Tallinni Design Héten megrendezett csoportos kiállítás

A fesztivál témája ezúttal az emberi városok (Human Cities) volt, ennek érdekében a résztvevő designerek, építészek és installálások a fenntarthatóbb és emberbarát városi környezet bemutatására törekedtek. A Nemzeti Kulturális Alap és a Tallinni Magyar Intézet támogatásával fesztiválon a MOME Digital Craft Lab keretein belül készült alkotások kerültek kiállításra, szervezőként vettem részt a programban Lubloy Zoltán egyetemi adjunktussal közösen, illetve Kövér Dóra Rea és Kiskéry Dániel, mint frissdiplomás tárgyalkotók szintén a szervező csapat tagjai voltak. A design héthez kapcsolódó Pecha Kucha rendezvényen előadást tartott minden szervező, én a doktori kutatásomhoz kapcsolódó MOME oktatási programot mutattam be.

MOME Design Intézet Tárgyalkotó tanszék kurzus

 

MOME TransferLab által 2014-ben kezdeményezett MOZGÁSTÉR projekthez kapcsolódva a legkülönfélébb fizikai és/vagy mentális fogyatékossággal élő csoportok társadalmi inklúziójának, illetve a többségi társadalom érzékenyülésének problémáinak designer szemléletű kutatása.

 

MOZGÁSTÉR | Enable Design Túrák 2016

Szervező kollégák: Veres Bálint, Dobi Dóra, Mihály Kamilla
Én részben oktató-előadóként vettem részt a túrákon, mint 3D nyomtatás szakértő. Részben mint doktori hallgató egy tervezési munkába kezdtem bele.

A designtúra alkalmak során meglátogatott helyszínek:
Mozgásjavító intézet
3D nyomtatás műhelyek látogatása és előadások (Varinex, Freedee)
PTE ÁOK MediSkillsLab meglátogatása
Makerspace (Nagykovácsi) workshop Enable megismerése

A 2016 őszi design túra Makerspace látogatáskor, a workshop keretében Szabados Luca részére tervezés megkezdése: munkavégzést (megtámasztás, és rögzítés) segítő 3D nyomtatható moduláris protézis tervezése volt a cél. Makerspace műhelyében megkezdődött a feladat felmérése és a modellezés. A tél folyamán készültek 3D nyomtatott terv vázlatok.

Mihály Kamilla, Dobi Dóra, Veres Bálint, Dezső Renáta