Design Research University course

Laszlo Moholy-Nagy University of Art and Design in Budapest (MOME)
invited the University of Applied Arts Vienna (UAAV) to participate in a shared educational program in 2019/2020 academic year supported by the foundation of the Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akcióprogram (OMAA).

co-ABILITY Design Practises
Matter and Mind in Disability

Az Universität für angewandte Kunst Wien (DIE ANGEWANDTE) és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest (MOME) egyetemek együttműködésében vettek részt a közös projekten. Az együttműködést az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány pályázata támogatta.

A résztvevő két művészeti egyetem hallgatóinak munkáin keresztül mutattuk be a különböző képességekre fókuszáló design és a tudomány határterületein végzett kutatási lehetőségeket. A hallgatók részben a bécsi Angewandte Szociális design, Művészet-tudomány és Művészet Oktatás tanszékének hallgatói, illetve részben a budapesti
képzésben, a MOME Tárgyalkotó és Formatervező tanszékén tanulnak. A bemutatkozó munkák célja nem az új használati tárgyak vagy design eszközök létrehozása, hanem a tervezés pragmatikus módszereinek felhasználásával gyakorlati és kísérletező folyamaton keresztül haladva új kulturális ismeretek megfogalmazása. A kortárs társadalmi problémák egyénközpontú jellegét lebontani kívánó kísérleti tárgyak az emberi fogyatékosság poszthumán filozófiához kapcsolódó megértését és a közös képességek határait feszegetik.
A 2019-es őszi szemeszterben a hallgatók a kortárs normák dekonstrukciójára összpontosítottak a művészetet, a designt és a tudományt összekapcsolva az emberi képességek és a fogyatékosság kulturális és kísérleti értelmezésének kutatásával. A kurzus célja a fogyatékosság megítélésének megváltoztatása, a rejtett értékek és a fogyatékosság tapasztalatában rejlő többlettudás megismerésének a felerősítése a co-Ability szemléletében (Dezső, 2019) és a Design
Thinking (Mateus-Berr 2013; 2020) tervezési módszereinek alkalmazásával.
A megértés folyamatában az egyéni képességekről és egyéni lehetőségekről a közös képességekre fókuszálást a “poszthumanista filozófia és a kritikus fogyatékosságtudomány szemléletére épülő co-Ability megértése is segítette, olyan tudományos munkák alapján mint Rosi Braidotti (2013; 2017); McRuer (2016); Goodley (2014; 2017); Goodley & Lawthom (2009); Campbell (2012); Wolfe (2009). A kifejezés a jelen világunkban mindenki által megélt kölcsönös
együttműködés fontosságát emeli ki.” (Dezső, 2019)
„A fogyatékosság fogalma enigmatikus, sőt megbélyegző hatású, mivel maga a fogyatékosság, vagyis nemzetközileg a “Disability” kifejezés negatív jelentéssel bír, a „dis” előtag jelentése a „hiány” vagy a „tagadás”. Mitra (2018: 9). Mitra az egyik legismertebb és legelkötelezettebb fogyatékossággal foglalkozó közgazdász, munkájában a jogos érvelés részletes retorikájával kritikai szemléletben foglalkozik a fogyatékosság megértésével. Az 1998-ban Nobel-díjat nyert Amartya Sen munkája a képességek szemszögéből közelíti meg a fogyatékosságot. Martha Nussbaum amerikai filozófus (2006) és Amartya Sen (2009) közgazdász a képesség alapú megközelítéssel küzd az egyenlőtlenség ellen.
Mindketten utalnak a világ vezetői által a jobb világ eléréséért kitűzött célokra (Global Goals 2015), különös tekintettel a 10. pontra, ami arra szólít fel, hogy a jövedelem, az életkor, nemi hovatartozás, a fogyatékosság vagy származási alapú egyenlőtlenségeket csökkentenie kell minden országnak. Emellett szintén célul tűzték ki az országok közötti egyenlőtlenségek csökkentését, beleértve a migrációból adódó szituációkat és a fejlődő országok helyzetét. Sen (2009; Mitra 2018: 10-11) munkájában „az élhető emberi életre, például a gyakorlati lehetőségekre vagy úgynevezett képességekre, és a teljesítményekre” összpontosít.
A félév eredményét a kapcsolódó kiállításon bemutatkozó munkák a hiányos képességek megélésén keresztül különböző design eszközök használatával segítik az emberi tapasztalatok mélyebb megértését. A tárgyi eredmények széles spektrumot mutatnak, a kezdő évfolyamban tanuló hallgatók frissességétől a kiforrottabb, végzős hallgatói munkákig teszik lehetővé az emberi interakciók és a közös képességek megélés alapú kísérletező megértését.
A kiállítást az Osztrák Kulturális Fórum Budapest támogatta.

 

Egyetemi oktatók:
Moholy Nagy University of Art and Design (MOME):
Dezső-Dinnyés Renáta | MOME doktori hallgató, és a MOME
Tárgyalkotó tanszék mester oktatója; Kövér Dóra Rea | MOME
Tárgyalkotó tanszék meghívott oktatója

Universität für Angewandte Kunst Wien (ANGEWANDTE):
Univ.-Prof. Dr. phil. Mag. art. Ruth Mateus-Berr

Résztvevő egyetemi hallgatók:
Moholy Nagy University of Art and Design (MOME): Carcass James, Czanik Fanny Fruzsina, Maczák Gabriella, Piskóti
László Barnabás, Rázsó István Márk, Török Sára Eszter

Universität für Angewandte Kunst Wien (DIE ANGEWANDTE): Sophie Bösker, Lisa Ebenstein, Julia Fromm, Aneta Luberda,
Christina Weiler

 

co-ABILITY Design Practises
Matter and Mind in Disability

Works created in cooperation by students of the University of Applied Arts Vienna (DIE ANGEWANDTE) and Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest (MOME), funded by the Austro-Hungarian Foundation for Action; Budapest, Hungary.

The interdisciplinary work of students of two universities based on design experiments between design and science with the focus on
different abilities of an individual and cooperation among entities. The works do not solely show new objects or design products, but interim
results of research questions by design practice and design elements. The
students that participated were in Bachelor or Master degree studies and
derived from the departments of Art Sciences and Art Education, Social
Design, Arts as Urban Innovation (DIE ANGEWANDTE) and Design and Art, Product Design (MOME). During the semester-long work, the students researched the correlation between art, design, and science with focusing on deconstructing the contemporary norms in society while examining cultural and experimental interpretations of abilities and disabilities. The objective of the course was to change the perspectives on disability and become familiar with its values and positive advantages by using methods of co-Ability studies (Dezső, 2019) and Applied Design Thinking (Mateus-Berr 2013; 2020). ‘The understanding of co-Ability is grounded in the posthumanist philosophy and in the critical
disability studies outlined by scholars such as Rosi Braidotti (2013; 2017);
McRuer (2016); Goodley (2014; 2017); Goodley & Lawthom (2009); Campbell (2012); Wolfe (2009). This term applies to the relational matter of our world.’ (Dezső, 2019)

To deconstruct the contemporary normative perspective related to inequality the key is to disconnect the stigma attached to the term. “The notion of disability is enigmatic, even confusing because the term ‘disability’ itself has negative connotations, given the prefix ‘dis’ meaning ‘absence’ or ‘negation’” Mitra (2018: 9). Mitra, one of the most respected and committed development economists working on disability, argues entitled, and her work replaces rhetoric with detailed evidence and critique. She argues for the interactional model of disability based on Nobel-prize winner (1998) Amartya Sen’s capability approach. The capability approach has been used to deal with different
disability-related issues by the American philosopher Martha Nussbaum (2006), and economist Amartya Sen (2009) who engages against inequality. Both refer to nearly all global goals to which world leaders agreed to create a better world by 2030 (Global Goals 2015), especially to Goal 10: It calls for reducing inequalities in income as well as those based on age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion or economic or another status within a country. The Goal also addresses inequalities among countries, including those related
to representation, migration, and development assistance. Sen (2009; Mitra 2018: 10–11) focuses on the type of life that people are able to live, e.g. on their practical opportunities, called capabilities.
The exhibition conveys the knowledge of experiencing impaired senses and allows – by using diverse design tools – a greater understanding of human experiences. The works of the students from the first semester until postgraduate show a wide range of approaches and interpretations, which allow interactions and observations on co-Abilities. The audience is invited to participate in artist talks.

The design works were virtually exhibited with the support of the Austrian Cultural Forum Budapest.

 

 

University lecturers:
Moholy Nagy University of Art and Design (MOME):
Dezső-Dinnyés Renáta | Doctoral researcher and Assistant lecturer
at the Design and Art department MOME
Kövér Dóra Rea | Design and Art department MOME

University of Applied Arts Vienna (ANGEWANDTE):
Univ.-Prof. Dr. phil. Mag. art. Ruth Mateus-Berr

Participating University students:

Moholy Nagy University of Art and Design (MOME): Carcass James, Czanik Fanny Fruzsina, Maczák Gabriella,
Piskóti László Barnabás, Rázsó István Márk, Török Sára Eszter

University of Applied Arts Vienna (ANGEWANDTE): Sophie Bösker, Lisa Ebenstein, Julia Fromm, Anetta Luberda,
Christina Weiler