Space Expedition | Térkísérlet és formai gyakorlatok

Térkísérlet és formai gyakorlatok | Moholy-Nagy University of Art and Design

A kurzus hallgatóinak névsora:

MOME Tárgyalkotó Tanszék, MA1 2018

Bukta Norbertné Török Sára Eszter
Carcass James
Laczkovich Hajnal Dorottya
Maczák Gabriella
Orosz Dóra
Rázsó István Márk
Szél Róbert
Sinkovits Zsuzsanna Zsófia
Várvizi Veronika

 

2018 őszén alkalmam volt csatlakozni Mohácsi András DLA, Habil korábban bevezetett kurzusához a MOME Tárgyalkotó Tanszékén.

A  tantárgy előkészítése a tárgyak és az azt körülölelő tér együttes hatásának vizsgálatát tűzte ki céljául. A tárgyalkotás során a nagyobb téri helyzetekben előforduló tárgyak léptékének megérzése, megítélése fontos feladat. A térértelmezés és a kisebb tárgyak és a tér kapcsolatát elősegítő installációk, kiállítási eszközök tervezéséhez kíván a hallgatóknak segítséget adni.  A hallgató a saját tárgy kiválasztásával és annak installációs meghatározásával saját egyéni munkájának ad valódi teret. Ez a térteremtés egyszerre jelent közvetlen térszervezési gyakorlatot és egyfajta, az alkotói mentalitást kiteljesítő szimbolikus térfoglalást. A tantárgy a térértelmezési feladaton túl, a térépítés technológiai kérdéseire fókuszál.