Dezső Renáta

Designer, MOME doktorandusz

Dezső Renáta

Designer, MOME doktorandusz

Doktori kutatómunkám során a digitalis gyártástechnológiák és a fogyatékosság kapcsolatát vizsgálom design eszközök segítségével a poszthumanizmus személetrendszerében. Tervezői gyakorlatom tudományos hátteréül a Posthuman disability studies és Rosi Braidotti Critical Disability című tanulmányok szolgáltak. A fogyatékosságtudomány kritikai szemléletrendszerének használatával az egyénközpontú normatívákból kilépő design szemléletre és a kapcsolódás tapasztalásának repertoárjára terelődött a figyelmem. Előtérbe került a Victor Papanek által 1971-ben megfogalmazott design manifesztum, aminek az alapja a gondoskodó tervezés. Feladat és lehetőség egyben, ami ma a design előtt áll.

Bemutatom, hogy emberközi viszonyokban a gondoskodó tervezés tranzitív jellegének közvetlen peremfeltétele, hogy a jó design meglátja a saját határait, és inkluzív platformot teremt. Kutatásom tudományos hátterének feltárása mellett disszeminációs jelleggel vizsgálom továbbá az oktatásban és a tervezésben, valamint a tárgykészítésben a digitális technológiák és az ember kapcsolatának poszthumán jellegét.

Az alkotói munkámban a 3D nyomtatás és a digitális kivitelezés lehetőséget ad az egyénre szabott egészségügyi, terápiás eszközök tervezésére. Szükséges hozzá gyakorlati műhelyben végzett alkotói munka, amit a tervezői tevékenységbe szervesen lehet beleilleszteni elsősorban a prototípus fejlesztés szakaszába. A többéves tapasztalatom jó alapot szolgáltat a vizsgálandó téma elemzéséhez és kivitelezéséhez. A művészeti tervezés gyakorlati próbáihoz, a tervezett formák kivitelezéséhez szükségem van műhelytevékenységre, anyagkísérletekre, térbeli tanulmányokra a 3D nyomtatás segítségével. A protézis tervezésnél olyan alapvető formai újításokat tudok létrehozni, ami feltérképezi, hogyan lehet igazodni a személyre szóló, egyedi igényekhez a terápiás eszközök terén.

 

Oktatói tevékenységem a MOME tárgyalkotó tanszékén tanársegédként a Digitális Ábrázolás kurzus folytatása a következő BA évfolyamok részére. A 3D modellezés oktatása mellett fontos, hogy az új digitális tárgyalkotási lehetőségek (lézervágás, cnc marás, 3D nyomtatás) beépüljenek a tananyagba, nem csak elméleti szinten, hanem minden szemeszterben gyakorlati, műhelymunka jelleggel is. A MOME Transferlab kezdeményezésében indult MOZGÁSTÉR projektek munkáit folytatva Veres Bálint felkérésére a MOME Design Intézetében kurzust vezetünk ’Design for Care – Gondoskodó tervezés’ megnevezéssel.

A oktatói munkám mellett a MOME Lab munkacsoportjainak ( MOME Digital Craft Lab és a MOME Transfer Lab) korábbi és jelenlegi munkájához kapcsolódó bővített workshop- és előadás sorozat a bécsi The Institute of Design at the University of Applied Arts Vienna intézménnyel közösen végezzük 2018 tavaszi szemeszterében.

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézete és a Fogyatékosságtudományi Doktori Műhely, valamint a Magyar Szociológiai Társaság Fogyatékosságtudományi Szakosztálya 2017. november 28-án rendezi meg az Ötödik Fogyatékosságtudományi Konferenciát, ahol előadóként bemutatom konferencia témájához kapcsolódó kutatói oktatói munkámat. A konferencia témája: Poszthumanizmus és fogyatékosság – Mit jelent embernek lenni a 21. században