Dezső Renáta

Designer, MOME doktorandusz

Dezső Renáta

Designer, MOME doktorandusz

Doktori kutatómunkámban a digitalis gyártástechnológiák és a fogyatékosság kapcsolatát vizsgálom design eszközök segítségével a poszthumanizmus szemléletrendszerében. Tervezői gyakorlatom tudományos hátteréül a Posthuman disability studies és Rosi Braidotti Critical Disability című tanulmányok szolgáltak. A fogyatékosságtudomány kritikai szemléletrendszerének használatával az egyénközpontú normatívákból kilépő design eszközeire és a kapcsolódás tapasztalásának repertoárjára terelődött a figyelmem. Előtérbe került a Victor Papanek által 1971-ben megfogalmazott design manifesztum, aminek az alapja a gondoskodó tervezés.

Munkámat a digitális design területén végzett korábbi tapasztalataim és a 3D nyomtatás ismerete előzte meg. Ebből eredően tervezői gondolkodásban a személyre szabott design lehetőségek érdekelnek. Munkám fókuszpontja a személyre szabhatóságon belül a fogyatékossággal élő emberekkel kapcsolódó designterületek feladatainak megismerése, ebben leggyakrabban a reflektív practice módszereit használom. Kutatásom tudományos hátterének feltárása mellett disszeminációs jelleggel vizsgálom továbbá az oktatásban és a tervezésben, valamint a tárgykészítésben a digitális technológiák és az ember kapcsolatának poszthumán jellegét.

 

Oktatói tevékenységem a MOME tárgyalkotó tanszékén tanársegédként a Digitális Ábrázolás kurzus folytatása a következő BA évfolyamok részére. A 3D modellezés oktatása mellett fontos, hogy az új digitális tárgyalkotási lehetőségek (lézervágás, cnc marás, 3D nyomtatás) beépüljenek a tananyagba, nem csak elméleti szinten, hanem minden szemeszterben gyakorlati, műhelymunka jelleggel is. A MOME Transferlab kezdeményezésében indult MOZGÁSTÉR projektek munkáit folytatva Veres Bálint felkérésére a MOME Design Intézetében kurzus sorozatot vezetünk ’Design for Care – Gondoskodó tervezés’ megnevezéssel.

A oktatói munkám mellett a MOME Lab munkacsoportjainak ( MOME Digital Craft Lab és a MOME Transfer Lab) korábbi és jelenlegi munkájához kapcsolódó bővített workshop- és előadás sorozat a bécsi The Institute of Design at the University of Applied Arts Vienna intézménnyel közösen végezzük 2018 tavaszi szemeszterében.

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézete és a Fogyatékosságtudományi Doktori Műhely, valamint a Magyar Szociológiai Társaság Fogyatékosságtudományi Szakosztálya 2017. november 28-án rendezi meg az Ötödik Fogyatékosságtudományi Konferenciát, ahol előadóként bemutatom konferencia témájához kapcsolódó kutatói oktatói munkámat. A konferencia témája: Poszthumanizmus és fogyatékosság – Mit jelent embernek lenni a 21. században